Koszty pobytu w domu seniora, ile kosztuje dom opieki?

Osoby starsze, których samodzielność została mocno ograniczona wymagają odpowiedniej opieki, której często nie są im w stanie zapewnić najbliżsi. Podejmowana jest wtedy decyzja o umieszczeniu seniora w domu opieki. Z jakimi kosztami się to wiąże? Od czego uzależnione są ceny w prywatnych ośrodkach? Postaramy się przybliżyć temat w poniższym artykule.

Co wpływa na ceny w domach seniora?

Ceny w prywatnych domach seniora są zróżnicowane. Ich wysokość uzależniona jest w pierwszej kolejności od:

  • standardu placówki
  • ilości miejsc w pokoju
  • udogodnień w pokojach
  • zagospodarowania przestrzeni umożliwiającej komfortowe funkcjonowanie
  • lokalizacji
  • rodzaju wyżywienia
  • zakresu usług dodatkowych
  • wachlarza zajęć aktywizujących
  • dostępności do lekarzy specjalistów

Istotną rolę odgrywa również długość pobytu. Z reguły ceny za pobyt długoterminowy sumarycznie są atrakcyjniejsze od tych za pobyt krótkoterminowy. W przypadku tego drugiego, senior ma zapewnioną opiekę na okres kilku miesięcy, miesiąca, kilku tygodni, dziennie lub całodobowo.

Ważną rolę odgrywa również stan zdrowia pensjonariusza. Osoby, które są niesamodzielne, niemobilne, ze specjalnymi potrzebami potrzebują innego zakresu opieki. Dom seniora zapewnia im specjalne usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, które wymagają większego zaangażowania samego personelu, jak również środków materialnych.

Wyższe koszty miesięcznego utrzymania będą miały ośrodki, które dysponują nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym i medycznym. Umożliwi on wykonywanie różnego rodzaju zabiegów, indywidualnie dobranych dla każdego z mieszkańców.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki miesięczna opłata za pobyt stały (całodobowy) wahać się może w granicach od 4000 do nawet 15 000 zł. Z kolei za pobyt dzienny zapłacimy od 140 do 180 zł. Warto pamiętać, że cenniki prywatnych domów opieki różnią się w zależności od rejonu. Za ten sam okres i pakiet usług inną kwotę zapłacimy w stolicy, a inną w mieście na północy kraju.

Opiekun osoby starszej a dom seniora, jakie koszty?

Niektóre osoby zakładają, że najkorzystniejszym rozwiązaniem, które pozwoli zapewnić właściwą opiekę seniorowi jest zatrudnienie opiekuna. Taka osoba świadczy usługi pielęgnacyjne w miejscu zamieszkania osoby starszej: podaje posiłki i leki, organizuje czas, dotrzymuje towarzystwa, wykonuje codzienną toaletę oraz inne niezbędne czynności. Czy jednak koszty zatrudnienia opiekuna są niższe od kosztów pobytu w domu opieki?

Przed wzrostem inflacji stawka godzinowa opiekuna osób starszych wahała się w granicach 17 – 25 zł za godzinę. Oczekując dodatkowych obowiązków, pracy w godzinach nocnych lub weekendy trzeba się było liczyć z jej znacznym wzrostem. Zakładając optymistyczną wersję (17 zł/h), że dzienna opieka (8h) wyniosłaby 136 zł, to w skali miesiąca daje nam to kwotę ok 3000 zł. Nie zapominajmy, że nie są w nią wliczone koszty wyżywienia, zabiegów rehabilitacyjnych czy zajęć aktywizujących.

Kwota nie uwzględnia również kosztów zmęczenia fizycznego i psychicznego członków rodziny seniora. Niejednokrotnie bowiem opieka nad osobą starszą, która nie jest samodzielna wymaga od jej bliskich ogromnego zaangażowania i generuje dodatkowe obowiązki.

Warto zatem zadbać o higienę zdrowia psychicznego i zapewnić seniorowi dostęp do kompleksowej, profesjonalnej opieki, jaką gwarantują prywatne domy opieki. Zapewniają one swoim pensjonariuszom bezpieczeństwo i odpowiednie warunki bytowe. Oferują również usługi, które wspomagają aktywizację podopiecznych pozwalając im jak najdłużej zachować samodzielność i niezależność odpowiednią do stanu zdrowia i wieku.