Dom opieki

Kompleksowa obsługa wszystkich potrzeb Seniora w naszym domu opieki – blisko centrum Łodzi.

Kwalifikowana kadra, pełna empatii i pomocna seniorom. Posiadamy wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – nam można zaufać.

Przyjazny dom seniora

Bogate w aktywność dni, wyjątkowe zajęcia, pełna dbałość o właciwą kondycję naszych podopiecznych.

Dla nas to nie „dom starców”, wkładamy całe serce aby był to dom pogodnych, aktywnych seniorów – przejrzyj naszą ofertę

Kontakt z personelem domu opieki dla seniora

Stawiamy na responsywność naszego personelu – dajemy Ci możliwość pełnego kontaktu z naszymi opiekunami oraz obsługą domu seniora Ambrozja – zarówno telefonicznie, mailowo jak i osobiście w placówce w Łodzi – zapraszamy do kontaktu!

Dom opieki

Kompleksowa obsługa wszystkich potrzeb Seniora w naszym domu opieki – blisko centrum Łodzi.

Kwalifikowana kadra, pełna empatii i pomocna seniorom. Posiadamy wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – nam można zaufać.

Przyjazny dom seniora

Bogate w aktywność dni, wyjątkowe zajęcia, pełna dbałość o właciwą kondycję naszych podopiecznych.

Dla nas to nie „dom starców”, wkładamy całe serce aby był to dom pogodnych, aktywnych seniorów – przejrzyj naszą ofertę

Kontakt

Stawiamy na responsywność naszego personelu – dajemy Ci możliwość pełnego kontaktu z naszymi opiekunami oraz obsługą domu seniora Ambrozja – zarówno telefonicznie, mailowo jak i osobiście w placówce w Łodzi – zapraszamy do kontaktu!

W domu opieki Fundacji Ambrozja

oddajemy całe serce wspaniałym ludziom,
którym służymy.

„Starość jest jedynym czasem,

kiedy możemy mieć to, czego chcemy
i robić to, co chcemy”

Fundacja Ambrozja to przede wszystkim ludzie,

których powołaniem jest niesienie pomocy osobom potrzebującym.

Dom opieki Fundacji Ambrozja zapewnia:

Komfort Seniora

Komfort Seniora

NAsz dom opieki zadba o wygodę i wysoką jakość życia seniora

Pełne informacje na stronie OFERTA

Czytaj więcej >

Kompleksową opiekę

Kompleksową opiekę

Medyczną, ale także ludzkie traktowanie w każdej sprawie

Pełne informacje na stronie OFERTA

Czytaj więcej >

Kondycję seniora

Kondycję seniora

Zadbamy o właściwą rónowagę psychofizyczną i zajęcia

Pełne informacje na stronie OFERTA

Czytaj więcej >

Rodzinną atmosferę

Rodzinną atmosferę

Do nas przyjeżdżasz bez zapowiedzi - kiedy chcesz

Pełne informacje na stronie OFERTA

Czytaj więcej >

Wsparcie seniora

Wsparcie seniora

w codziennych sprawach, drobnych i dużych

Pełne informacje na stronie OFERTA

Czytaj więcej >

W nowo otwar­tym domu opieki w Łodzi zapew­niamy cało­do­bową opiekę oso­bom star­szym dotknię­tym cho­ro­bami tj.: depre­sja, cho­roba dwu­bie­gu­nowa, schi­zo­fre­nia, zabu­rze­nia lękowe, zabu­rze­nia snu oraz zabu­rze­nia pamięci, w tym cho­roba Alzhe­imera

Nasi Podo­pieczni i ich Bli­scy, poza pro­fe­sjo­nalną i kom­plek­sową opieką,
mogą liczyć na przy­ja­zną i rodzinną atmos­ferę oraz pełne wspar­cie w codzien­nych spra­wach.

Celem domu opieki nad osobami starszymi Fun­da­cji Ambrozja jest zapew­nie­nie spe­cja­li­stycz­nej opieki oso­bom cho­rym, zagro­żo­nym cho­robą oraz ich Rodzi­nom.

W domu seniora opiekę znajdą:

  • Seniorzy dotknięci problemem zaburzeń psychicznych, w tym depresją
  • Osoby z niepełnosprawnością i ich Rodziny
  • Osoby chore wymagające stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
  • Osoby wymagające opieki rehabilitacyjnej

adres

Fundacja Ambrozja
ul. Dubois 117
93-465 Łódź

 

godziny pracy biura

Codziennie:
8:00 - 16:00

 

numery identyfikacyjne

NIP: 7292745784
REGON: 522928005

Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

000000254989

Bezpłatny parking

Dla osób odwiedzających

Budynek Fundacji Ambrozja

zlokalizowany jest blisko centrum, w spokojnym,
otoczonym zielenią miejscu (w sąsiedztwie Bionaparku)

 

W Fundacji Ambrozja

zostały wdrożone wszelkie procedury i środki bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed Covid