Dom opieki. Jaka jest cena w Łodzi i czy warto?

W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, kiedy jego samodzielność zostaje mocno ograniczona. Stan zdrowia pogarsza się wraz z wiekiem, co uniemożliwia niezależne funkcjonowanie w życiu codziennym. Niektóre osoby dotyka to dosyć wcześnie, co często związane jest z dolegliwościami czy chorobami.

Jakkolwiek bezwzględnie to nie zabrzmi, osoby starsze lub z niepełnosprawnościami generują dodatkowe obowiązki najbliższym członkom rodziny. Tempo życia, nadmiar codziennych zadań, opieka nad dziećmi uniemożliwiają sprawowanie właściwej opieki nad seniorem. Często zdarza się też, że pielęgnację wykluczają ograniczenia fizyczne opiekuna. Wtedy najczęściej podejmowana jest decyzja o umieszczeniu rodzica, babci czy dziadka w domu opieki. Okazuje się to być najrozsądniejszym rozwiązaniem, które przynosi wiele korzyści obydwu stronom. W dłuższej perspektywie, nawet tych emocjonalnych.

Koszt pobytu w domu opieki dla seniora

Zdarza się, że decyzję o umieszczeniu bliskiego członka rodziny w domu opieki determinują względy ekonomiczne. Niestety wiele osób nie prowadzi nawet rozeznania w tej kwestii zakładając z góry, że jest to cena przekraczająca ich możliwości. Jaki jest tak naprawdę koszt pobyt w domu opieki dla seniora?

W przypadku państwowej placówki średni, miesięczny koszt pobytu waha się między 2 500 – 3900 tys. zł. Cena nie może przekraczać 70% dochodu pensjonariusza. Różnicę pokrywa w pierwszej kolejności rodzina. Jeśli senior nie ma żadnych dochodów pokrycia należności w dalszej kolejności zobowiązani są to zrobić: małżonkowie, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której skierowano pensjonariusza. Warto pamiętać, że członkowie rodziny mogą być zobligowani do zakupu lekarstw i środków higienicznych, co zwiększa łączny koszt.

Cena w prywatnych placówkach uzależniona jest od wielu czynników: lokalizacji, ilości osób w pokoju, standardu ośrodka, czasu pobytu czy dostępności dodatkowych usług. Z reguły oscyluje w granicach 3300 – 8000 tys. zł. Koszt pobytu obejmuje pełne wyżywienie, wybrane zabiegi rehabilitacyjne, całodobową opiekę pielęgniarską i opiekę lekarską. Koszty nie uwzględniają jednak cen lekarstw i środków higienicznych.

Dla porównania w Łodzi cena pobytu w domu opieki osób starszych waha się od 4800 do 5900, a w Warszawie i województwie mazowieckim, ten koszt jest o 30% wyższy. Dlatego mieszkając w Warszawie warto rozważyć opiekę w Łodzi i województwie łódzkim.

Dlaczego warto rozważyć prywatny dom spokojnej starości?

Na wstępie warto zaznaczyć, że działalność prywatnych domów opieki jest regulowana i nadzorowana przez Urząd Wojewódzki. Po spełnieniu odpowiednich warunków infrastrukturalnych i organizacyjnych to wojewoda wydaje pozwolenia na prowadzenie placówki, która zapewnia całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jest aktem prawnym, w którym zawarte są wszystkie standardy i zakres usług. Jeśli planujemy pobyt bliskiej osoby w prywatnej placówce, to warto sprawdzić, czy posiada ona takie administracyjne pozwolenie.

Prywatny dom opieki to przede wszystkim wyższe standardy, jeśli chodzi o zapewnienie komfortu fizycznego, jak i psychicznego podopiecznym. W takim ośrodku warunki są bardziej zbliżone do domowych (w porównaniu z placówką publiczną). Wdrożone są oczywiście wszelkie udogodnienia, które pomogą mieszkańcom zachować niezbędną samodzielność jak najdłużej.

Dodatkową zaletą jest elastyczne i indywidualne podejście do pensjonariuszy. Zabiegi, warunki mieszkalne dostosowywane są do potrzeb każdego podopiecznego. Prywatny ośrodek posiada np. wysokiej jakości, niezbędny sprzęt dla osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy mają dostęp do profesjonalnej opieki medycznej przez całą dobę. Dodatkowo mogą uczestniczyć w różnych zajęciach aktywizujących, co wpływa na ich kondycję fizyczno-psychiczną.

Istotną rolę w przewadze prywatnych domów opieki odgrywa również fakt, że dużo szybciej można znaleźć w nich miejsce. A jak wiemy zdarzają się niespodziewane sytuacje w życiu, w których czas ma kluczowe znaczenie.