Dlaczego lepiej wybrać prywatny dom opieki niż państwowy dom opieki społecznej?

Dla wielu osób decyzja o umieszczeniu bliskiej osoby w domu seniora jest niezwykle trudna. Niestety dość często zdarzają się sytuacje, kiedy nie jesteśmy w stanie zagwarantować seniorowi właściwej opieki. Tym bardziej, jeśli jego samodzielność została mocno ograniczona. Dlatego najrozsądniejszym rozwiązaniem okazuje się być umieszczenie go w odpowiednim ośrodku opiekuńczym. I tutaj pojawia się szereg pytań. Na jaką placówkę się zdecydować: prywatną czy publiczną? Czym tak naprawdę się różnią?

Państwowy dom seniora

Do państwowych domów opieki trafiają seniorzy, którzy z racji wieku nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i nie ma też możliwości zapewnienia im właściwej opieki w innym wymiarze. Takie osoby z reguły kierowane są do najbliższej miejscu zamieszkania placówki. Niestety w przypadku państwowych ośrodków lista oczekujących jest długa. W niektórych przypadkach okres oczekiwania na miejsce może wynieść nawet kilka lat.

Niektórzy błędnie zakładają, że państwowe domy opieki są bezpłatne. W rzeczywistości wygląda to tak, że za pobyt w takiej placówce w pierwszej kolejności płaci senior. Koszt po stronie pensjonariusza nie może przekroczyć 70% jego dochodu. Jeśli jest to niewystarczające, to różnicę pokrywa rodzina. Za dom opieki może również płacić gmina, która pokrywa różnicę między wpłatami poniesionymi przez rodzinę, a kosztem opieki w danym ośrodku.

Nie da się ukryć, że warunki panujące w państwowych domach opieki odbiegają od tych funkcjonujących w placówkach prywatnych. Zapewniane są niezbędne, narzucone przez ustawę standardy i zakres usług, ale zazwyczaj nic poza tym. W domu seniora personel ma obowiązek zapewnić pensjonariuszowi intymność, wolność, prawo do godności, poczucie bezpieczeństwa oraz specjalnie dostosowaną do ich zdrowia opiekę.

Prywatny dom seniora

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku prywatnych domów opieki. Miesięczne koszty utrzymania w takiej placówce są wyższe i pokrywane w całości przez seniora lub jego rodzinę. Rekompensowane jest to jednak zdecydowanie lepszymi, przyjaznymi warunkami. Prywatne domy opieki zapewniają swoim pensjonariuszom dużo wyższy komfort funkcjonowania w ośrodku. Zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Dodatkowo ośrodki prywatne często zapewniają również odpowiednie warunki i udogodnienia odwiedzającym.

Domy opieki mają ściśle uregulowany przepisami zakres działań, które są zobowiązane realizować. Prywatne placówki często wychodzą poza zakres nałożonych na nie podstawowych obowiązków. Pensjonariusze mają często dostęp do większego spektrum usług. Mogą korzystać np. z dodatkowych zabiegów lub zajęć aktywizujących, które pozwolą poprawić ich kondycję zdrowotną.
Prywatny dom opieki wyróżnia indywidualne podejście do każdego z pensjonariuszy. Podejmowane przez personel działania są odpowiednio dostosowane do potrzeb mieszkańca, jego możliwości, a także stanu psychicznego. W takim miejscu dużo szerzej pojmowana jest definicja poczucia bezpieczeństwa. Seniorzy mają zagwarantowane warunki, które są mocno zbliżone do domowych. Wygodne wnętrza, funkcjonalna infrastruktura pozwalają zachować im namiastkę samodzielności i niezależności, które stopniowo ogranicza wiek i stan zdrowia. Niewątpliwym atutem jest dostęp do wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. Ośrodki takie współpracują z dobrymi lekarzami specjalistami, rehabilitantami czy fizjoterapeutami.

Okres oczekiwania na miejsce w prywatnym domu opieki jest dużo krótszy niż w przypadku państwowej placówki. Często jest to kluczowe kryterium podczas dokonywania wyboru ośrodka. Nie każdy opiekun może sobie pozwolić na kilkuletnie oczekiwanie na miejsce.

Chcąc zapewnić naszym bliskim seniorom godną jesień życia, to warto wybrać *miejsce, w którym będą czuć się po prostu dobrze. Dla osób starszych samo opuszczenie domu, w którym żyli jest mocno traumatycznym i emocjonalnym doświadczeniem. Placówka opiekuńcza powinna zapewniać komfortowe warunki pod każdym względem.